Vilnis Strautiņš

Šogad saņēmis Valsts apbalobojumu – iecelts par Atzinības krusta kavalieri!

Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?

Lai būtu vienmērīga visa novada attīstība. Lai visi finansu līdzekļi nenosēžas novada centrā.

Vilnis Strautiņš

Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu:

Visas NVO. Tūrisma nozari.

Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs:

Broņislavas Martuževas dzejas dārza izveidošana Lubānas bijušajā novadā. Atjaunot J.Zābera piemiņas gadskārtējos pasākumus Meirānos Vecajā ceplī.