Viktors Abramovs

SIA LANCORI valdes priekšsēdētājs, biedrības Vidzemes Sporta atbalsta centra vadītājs

Es uzskatu, ka cilvēkiem jārada prieks dzīvot Madonas novadā! Es to esmu darījis, daru, un darīšu arī turpmāk! Mana pārliecība ir mazāk runāt, ātrāk ķerties pie darba.

Esmu uzņēmējs, vairāku projektu vadītājs, ir pieredze pašvaldības darbā, vadot Liezēres pagasta pārvaldi.

Esmu par aktīvu pašvaldības atbalstu apkārtējās vides sakārtošanā, lai cilvēkiem būtu skaista, ērta vide, un prieks dzīvot Madonas novadā!