Oskars Žvagins

Augļkopis, vīndaris un saimnieks Lubānas vīnotavā

Mans mērķis, startējot novada pašvaldības vēlēšanās, ikvienu darbību un rīcību pašvaldībā virzīt mūsu cilvēku un īpaši jauno ģimeņu piesaistei Madonas novadam.

Redzu šādas pašvaldības prioritātes: cilvēks, godīgums un atklāta pieņemto lēmumu skaidrošana. Jau šobrīd novadam ir milzīgs potenciāls – cilvēki, stipras ģimenes, daudzveidīgā daba no Gaiziņkalna līdz Lubānam, mums tikai jābūt atbildīgiem saimniekiem savā zemē. 

Oskars Žvagins

Mana ilggadējā pieredze un zināšanas finanšu vadībā un ekonomikā, projektu vadībā un uzņēmējdarbībā var lieti noderēt novada labklājības un ilgstpējīgas attīstības veicināšanai.

Pārliecība, kas virza mani uz priekšu, ir – Uzdrīksties darīt ko jaunu!