Mārtiņš Ezeriņš

Rīgas 6. vidusskola, skolotājs, VPDK “Baloži” mākslinieciskais vadītājs

Juris Alunāns ir teicis: “Nevis slinkojot un pūstot tautu labā godā ceļ!”

Mārtiņš Ezeriņš

Madonas novadam jārūpējas par vides un infrastruktūras sakopšanu, uzņēmējdarbības atbalstu, kas veicinātu cilvēku atgriešanos dzimtas mājās. Daba, kultūras pieminekļi, vēsture ir jāciena, bet to nevar izdarīt, ja par prioritātēm neizvirza cilvēcīgumu, brīvību, darba tikumu un nemitīgu attīstību, izglītojoties un pilnveidojoties gan individuāli, gan kā sabiedrībai kopumā.