Ligita Irbe

Madonas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā

Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu pievilcības noslēpums ir to daudzveidībā. Te ikvienam ir iespēja augt un pilnveidoties jebkurā jomā. Šeit var iegūt kvalitatīvu izglītību, realizēt jauniešu iniciatīvas, attīstīt uzņēmējdarbību. Madonas novadā Tu vari baudīt dabu, kultūru, sportot un veidot ģimeni.

Kandidējot vēlēšanās, manas prioritātes ir ģimenes drošība, piederības sajūta novadam un valstij, aktīva un darbīga dzīve.

Ligita Irbe

Mana pieredze darbā izglītības jomā sniegs iespēju atbalstīt un motivēt jauniešus. Vēlos iestāties par daudzbērnu ģimeņu interesēm, paplašinot atbalsta pasākumus un palīdzības mehānismus.

Madonas novadam jārūpējas par līdzvērtīgu visu pilsētu un pagastu attīstības principu, mazinot nevienlīdzību un uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam novada iedzīvotājam.

Mans moto: “ Ja ir iespēja – izmanto to, ja neredzi – radi to!”