Liena Hačatrjana

Latvijas Universitātes pētniece, Psiholoģijas zinātņu doktore

Panākumu atslēga ir “cilvēks īstajā vietā” – vai tas būtu ārsts, pedagogs, vai kāds cits speciālists, kas novadam ir nepieciešams, ko īpaši labi izprotu, jo esmu strādājusi cilvēkresursu vadības jomā. Savukārt mana darba pieredze izglītības un uzņēmējdarbības jomās palīdz pieņemt lēmumus, kas vērsti uz kvalitāti un efektīvu darbu.

Liena Hačatrjana

Mani motivē iespēja dalīties ar zināšanām un iedvesmot cilvēkus izdarīt vairāk un labāk. Mana prioritāte ir dzīves kvalitāte reģionā – pieejamas izglītības un ārpusskolas izglītības iespējas bērniem, dabas tuvums, kvalitatīvas sporta iespējas, darba un uzņēmējdarbības iespējas, tai skaitā attālinātā darba iespējas, un veselības aprūpe.

Katram bērnam jāsaņem laba izglītība, iespējas būt aktīvam un izpaust savas prasmes, un katram pedagogam jājūtas novērtētam un motivētam. Tāpat katram ārstam jāredz iespēja šeit realizēt savu potenciālu, katram uzņēmējam, speciālistam, sportistam, māksliniekam, mūziķim šeit jārod iespēja attīstīt sevi un saskatīt Madonas novada atbalstu.