Laura Smudze

Cesvaines Tūrisma centra vadītāja, biedrības “Ozols un zīle” valdes priekšsēdētāja

Mūsu bagātība ir mūsu identitāte – kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, kuras jākopj, jāuztur, jāpopularizē. Tas ir pamats, tā ir piederības sajūta, tā ir atšķirība. Vēlos būt un strādāt Madonas novadā, kuru apzināmies un novērtējam kā SAVU, ĪPAŠO, UNIKĀLO.

Laura Smudze

Uzskatu, ka pašvaldības pārvaldē un darbā jābūt iesaistītiem cilvēkiem, kuri cieņpilni uzklausa un sadzird ikvienu; katram pēc savas profesionālās un morālās atbildības. Es esmu gatava atbildēt par jaunatnes, tūrisma, kultūras un nevalstisko organizāciju jomas jautājumiem. Esmu par to, lai visdažādākajos līmeņos notiek sadarbība, nevis pretdarbība.

Par savām vērtībām saucu ģimeni un saknes, patiesumu pret sevi un citiem, atbildību par pateikto vārdu, uzticēto darbu, cilvēkiem mums apkārt, dabu un ilgtspējīgu attieksmi pret to.

Radīt, mainīt, ietekmēt un attīstīt ir mūsu katra atbildība.