VIDEO – Jaunā Vienotība 1.SARAKSTS

Mēs zinām – Madonas novads ir skaists un dažāds. Katram no mums tajā ir sava vieta, katrs no mums tam var dot savu unikālu pienesumu, katrs no mums šeit ir vajadzīgs. Mēs to jau redzam: Madonas novads – novads ar izaugsmi, kas rūpējas par iedzīvotāju labklājību, novads ar sakārtotu un ikvienam piemērotu dzīves vidi, infrastruktūru un pakalpojumiem, pievilcīga vieta uzņēmējdarbības attīstīšanai un tūrismam. Novads, kas rūpējas par ikvienu iedzīvotāju, radot piederības sajūtu. Novads, kas izceļ un novērtē atšķirīgo, vienlaikus meklējot kopīgo, kas virza uz vienotu mērķi!

Jaunās Vienotības Madonas novada komanda 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām.
1.SARAKSTS