Gundars Riekstiņš

LSK Madonas komitejas Padomes loceklis

Man ir liela pieredze darbam pašvaldībā. Pateicoties iepriekšējai darba pieredzei man ir zināšanas un izpratne par sociālo jautājumu nozīmi un iespējām tos risināt Madonas novadā.

Esmu pārliecināts, ka ikviens novada cilvēks un pašvaldības darbinieks ir svarīgs, viņi var palīdzēt realizēt plānus un sasniegt mūsu kopējos mērķus. Lai arī kādi nākotnē būtu pašvaldības jaunie mērķi un plāni, pat ne vismazāko no tiem, nav iespējams realizēt bez pašvaldības darbiniekiem. Tieši tādēļ viņi ir pašvaldības galvenais resurss, kas prasa atbilstošu attieksmi un rīcību no novada vadības puses. 

Gundars Riekstiņš

Novadam jārūpējas un jāveicina vides sakārtošana un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iniciatīvas. 

Manas vērtības ir Dievs (ticība), cilvēks, savstarpējā sapratne un solidaritāte, vide un veselīgs dzīvesveids.