Dāvis Veckalniņš

SIA “Baltic Block” darbinieks, fotogrāfs.

Tā kā vairākus gadus esmu strādājis Madonas novada pašvaldībā, zinu un ļoti labi izprotu, cik liela nozīme novada izaugsmē ir tieši pašvaldības darbiniekiem.

Šobrīd uzskatu, ka viens no svarīgiem uzdevumiem, kas būtu jāveic jaunajā novadā, būtu pašvaldības darbinieku atalgojuma sistēmas reforma, kas ļautu ilgtermiņā piesaistīt spēcīgus un zinošus speciālistus, kā arī nodrošinātu iespēju pienācīgi novērtēt jau šobrīd pašvaldībā strādājošos.

Dāvis Veckalniņš

Manas kā cilvēka vērtības ir ģimene, veselība un cieņpilna attieksme pret ikvienu cilvēku.

Madona ir lieliska vieta, kur dzīvot! Visiem kopā strādājot, mēs varam pierādīt arī pārējai Latvijai un ne tikai Latvijai, ka Madonā var veidot uzņēmumus, audzināt bērnus, sportot, atpūsties, baudīt mākslu, kultūru un dabu.