Arvīds Greidiņš

Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecības virsmežzinis

Madonas novads ir dinamisks, konkurētspējīgs reģions ar daudzveidīgu dabu, kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Mums ir pievilcīga dzīves vide. Mums ir ar ko lepoties – Cesvaines pils, Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”, ražošanas uzņēmumi un zemnieku saimniecības.

Mana pamatvērtība, protams, ir mana ģimene, kā arī mērķtiecība un nemitīga izaugsme. Esmu sava novada un valsts patriots. Gadu laikā esmu uzkrājis lielu pieredzi un zināšanas ar mežu saistīto jautājumu risināšanā, nodrošinot ilgtspējīgu mežsaimniecības attīstību Centrālvidzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā, darbojoties arī Madonas novada Zvejniecības un medību tiesību komisijā. Man ir pieredze arī pašvaldības darbā, esmu darbojies gan kā deputāts, gan  priekšsēdētāja vietnieks Cesvaines novada domē.

Startējot Madonas novada pašvaldības vēlēšanās, vēlos veicināt Cesvaines pils un parka attīstības plāna izstrādi, panākt vēsturiskā Cesvaines pils kompleksa mērķtiecīgu izmantošanu un attīstību. Novadam ir jāpanāk arī uzņēmējdarbības vides aktivizēšana, aktīvāk jāiesaistās un jāinicē dažādi uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, kas radīdu jaunas darba vietas novadā, apmierinātību un vēlmi strādāt un dzīvot tieši mūsu novadā.

Darīsim savu darbu tik labi, cik iespējams, lai varam lepoties ar savu pagastu, savu novadu un savu valsti!