Artūrs Grandāns

Skolotājs, mūzikas pedagogs, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola – flautas spēles pedagogs, pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs. Bērzaunes pamatskola – mūzikas skolotājs.

Madonas novads ir otrais, uzreiz aiz Rīgas, amatieru mākslas kolektīvu skaita ziņā. Tas parāda, cik talantīgi, radoši un apņēmīgi esam. Mana, kā cilvēka un pedagoga, augstākā vērtība ir maksimāla pašatdeve darbā ar bērniem, muzicēšanas prieks un šī prieka
nodošana bērniem jau no 4 gadu vecuma, paša izveidotajā muzikālajā studijā “Muzikālais strautiņš”.

Artūrs Grandāns

Uzskatu, ka novadam aktīvi jāatbalsta kultūras dzīvē. Mani raksturo dzīvesprieks un neizsmeļama labestība pret cilvēkiem, visu dzīvo radību un dabu. Mans mērķis – tuvināt mūzikas un mākslas izglītību, izveidojot vienotu Mūzikas un Mākslas skolu. Turpināt un novest līdz realizācijai Arta Kumsāra ideju par novada skolu zēnu kora izveidi, attīstīt zēnu dziedāšanas tradīciju novadā.

Tradīciju spēks un radošuma spēks ir Madonas novada vizītkarte.