Andrejs Piekalns

Mana pašreizējā nodarbošanās ir personīgā īpašuma apsaimniekošana (meži un lauki).

Mana lielākā vērtība ir mana ģimene. Godīgums un ieklausīšanās ikviena cilvēka viedoklī. Man svarīgi dzīvot un strādāt saskaņā ar sirdsapziņu. Mans darbs, rūpes un atbildība saistās ar cilvēku, kas pēc manām domām ir pats svarīgākais Iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka par viņiem rūpējas. 

Madonas novads ir liels, pagastu ir daudz, tie ir tik dažādi, turklāt Madonas pilsēta, kā centrs ir ar savām vajadzībām, tādēļ mums nepieciešams vairāk gudru cilvēku novada vadībā.

Mūsu spēks ir izglītota tauta un tālredzīga valsts un pašvaldības pārvalde Ieguldīšu tajā visu savu spēku, enerģiju un zināšanas.