Andrejs Ceļapīters

Madonas novada deputāts

Ikvienam Madonas novada iedzīvotājam un savas vietas patriotam ir ar ko lepoties. Tā ir mūsu zaļā vide, dabiskā ainava, tās ir mūsu izkoptās tradīcijas un bagātā kultūrvēsture. Arī es esmu novada patriots, kam bijusi iespēja sava darba mūža lielāko daļu atdot Madonas pusei. Atskatoties esmu gandarīts, ka kopā ar domubiedriem, izciliem jomu speciālistiem un darbiniekiem ir izdevies īstenot lietas, kas sākotnēji bija šķitušas pat neiespējamas.

Andrejs Ceļapīters

Pavasaris ir atmodas laiks. Pirms gadiem mūspuses atmoda sākās ar mazu komandu, kam dega acis un bija apņēmīgi darīt. Šodien visi lepojamies ar Smeceres sila sporta bāzi, bet es joprojām atceros tās grūtās domes sēdes, kad burtiski bija jāizcīna deputātu balsojums par bāzes vajadzību un attīstīšanu. Mēs šodien lepojamies ar sporta halli, ko Madonas puses sporta entuziasti bija gaidījuši desmitiem gadu, bet es atceros, cik daudz kabinetos bija jāpierāda šī objekta nepieciešamība Madonas cilvēkiem, lai gūtu finansējumu. Pašsaprotamas šodien ir renovētās izglītības un kultūras iestādes novadā. Un daudzās acīm neredzamās lietas – sakārtotā ūdenssaimniecība un siltumapgāde Madonā un novadā – arī šajā jomā bijām vieni no pašiem pirmajiem valstī, 2008.gadā labākā slimnīca ārpus Rīgas, godpilnais tituls Sakārtotākā Latvijas pilsēta, pirmā jaunuzceltā bibliotēka valstī, atjaunotās Latvijas laikā un jaunā muzeja krājuma ēka, sakārtotas ielas. Brīvpusdienas visiem skolēniem, bezmaksas bērnudārzs ģimenēm. Daudzi desmiti miljoni latu un eiro piesaistīti novada attīstībai. Katra jauna diena sākās ar jauniem izaicinājumiem un plāniem. Pie mums brauca skatīties, mācīties un gūt pieredzi. Mūs minēja kā piemēru valsts līmenī. Tā bija norma. Iespējams, es nepratu, arī laika trūka par to stāstīt,
skaidrot. Iespējams, es par daudz pievērsos aizvien jaunu projektu
ģenerēšanai un īstenošanai. Es par maz pateicu paldies savai komandai. Bet man straujais darba temps un lielais apjoms likās pats par sevi saprotams – cilvēku dotā uzticība jāattaisno darbos nevis vārdos.

Ir pavasaris. Dzimst jaunas domas un idejas. Es Jūs aicinu balsot par mani un manu stipro cilvēku sarakstu. Jaunajā lielajā novadā ir daudz darāmā.

Nedrīkst apstāties pie paveiktā. Ir pienācis laiks būt atkal radošiem,
pirmajiem un labākajiem!