Aldis Stienis

MMB Kadiķis valdes loceklis, pensionēts tiesnesis

Madonas novada vērtība ir tā ģeogrāfiskais stāvoklis, skaistā un bagātīgā daba – Vidzemes centrālā augstiene, Lubānas ezers, Teiču rezervāts. Tāpat arī kultūrvēsturiskais mantojums – Cesvaines pils, tradīcijas un vēsture, ko glabā novada muzeji.

Jaunizveidotajā novadā ir svarīga lēmumu tiesiska prognozēšana un apvienoto novadu līdztiesīgs regulējums, vides sakārtošana ar pieejamo administratīvo līdzekļu palīdzību.

Manas vērtības ir taisnīgums, saticība, sevis apzināšana, kas ļauj snieg pēc iespējas lielāku pienesumu novadam.