Aldis Jēkabsons

Ērgļu vidusskolas tehniskais darbinieks un Ērgļu novada sportisko aktivitāšu organizators. 

Mana galvenā vērtība Madonas novadā ir dabas daudzveidība, kura būtu vairāk jāizmanto tūrismam un sportiskām aktivitātēm. 

Uzskatu, ka mūsu nākotne ir mūsu bērni. Vēlos darīt vairāk, lai bērniem un ģimenēm Madonas novadā būtu iespējas aktīvi sportot un atpūsties. Plānoju turpināt iesāktos darbus vides sakārtošanā un dažādu sporta laukumu un infrastruktūras uzlabošanā. Vairāk iesaistīt vietējos uzņēmējus novada un pagastu aktīvajā dzīvē. 

Manas vērtības ir ģimene, mērķtiecība, attīstība. 

Moto – nesoli to, ko nevari izdarīt!