Jaunās Vienotības komanda saka lielu paldies ikvienam iedzīvotājam, kas piedalījās pašvaldību vēlēšanās!

IEPAZĪSTINĀM AR JAUNO VIENOTĪBU MADONAS NOVADAM

Mēs zinām – Madonas novads ir skaists un dažāds. Katram no mums tajā ir sava vieta, katrs no mums tam var dot savu unikālu pienesumu, katrs no mums šeit ir vajadzīgs. Mēs to jau redzam: Madonas novads – novads ar izaugsmi, kas rūpējas par iedzīvotāju labklājību, novads ar sakārtotu un ikvienam piemērotu dzīves vidi, infrastruktūru un pakalpojumiem, pievilcīga vieta uzņēmējdarbības attīstīšanai un tūrismam. Novads, kas rūpējas par ikvienu iedzīvotāju, radot piederības sajūtu. Novads, kas izceļ un novērtē atšķirīgo, vienlaikus meklējot kopīgo, kas virza uz vienotu mērķi!

MŪSU KOMANDA


JAUNUMI


PROGRAMMA


Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada iedzīvotāji!

Uzturot un kopjot dzimtās puses lokālpatriotismu, veidosim kopā mūsu jauno novadu. Cienījamie vēlētāji, mēs apņemamies Jūsu uzticības doto mandātu izmantot, lai strādātu mūsu visu labā, lai ikviens jauno novadu uztvertu kā savu un lepotos ar to, vienlaicīgi saglabājot un kopjot dzimtās puses tradīcijas, pat esot tālu prom, nesaraujot emocionālo saiti ar dzimto pagastu, pilsētu, novadu. 

Mūsu prioritāte ir iedzīvotāju labklājība, kvalitatīva dzīves vide un pakalpojumi, uzņēmējdarbībai un tūrismam pievilcīgs novads. Novadu attīstīsim līdzsvaroti, par pamatu ņemot kopā ar iedzīvotājiem izstrādāto novadu attīstības programmu.

Ar pilnu priekšvēlēšanu programmu vari iepazīties šeit!

Madona Jaunā Vienotība

VĒLIES NODOT MUMS ZIŅU?


Ar lielāko prieku uzklausīsim Jūsu domas, ieteikumus un vēlmes.

Sazinies ar mums spiežot šeit!